Darujte 2% z dane na podporu umelcov

Ako darovať 2%

Neviete, ako darovať 2 percentá z dane? Do 15. februára 2021 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov. Následne si toto potvrdenie uschovajte a pripojte ho k druhému formuláru. Ten sa volá vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Všeobecné vyhlásenie nájdete na internetovej stránke finančnej správyNaše vyhlásenie si môžete stiahnuť tu.

Toto vyhlásenie vyplníte tak, že doplníte svoje údaje, prípadne doplníte údaje organizácie, ak nie sú predtlačené. Nezabudnite doplniť riadky 12-14. Tie sú veľmi dôležité.

Dokedy darovať 2% z dane?

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie vám robí zamestnávateľ, máte čas do 30. apríla 2021 na to, aby ste poslali potvrdenie o zaplatení dane (získané od zamestnávateľa) a vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (stiahnuté napr. z nášho webu) na daňový úrad v mieste vášho bydliska.

Ak ste SZČO, resp. firma, daňové priznanie podávate do 31. 03. 2021. Do tohto dátumu sa rovnako potrebujete rozhodnúť, komu venujete 2% z dane.

Ako vypočítať 2%?

K výslednej sume, ktorú venujete organizácii dospejete tak, že do riadka 12 vyhlásenia napíšete sumu, ktorú ste odviedli na dani – nájdete ju v riadku 23 v Potvrdení, ktoré vám vystaví zamestnávateľ. Následne do riadka 13 vyhlásenia doplníte 2 percentá zo sumy v riadku 12. Môžte použiť náš vzorec pre uľahčenie: riadok 13 = riadok 12 x 0,02.

Ak ste v roku 2019 dobrovoľnícky odrobili viac ako 40 hodín (aj pre rôzne organizácie dokopy) a máte o tom potvrdenie, môžete darovať v riadku 13 až 3% z vašej dane. Nevyhnutné je však priložiť potvrdenie o odpracovaných dobrovoľníckych hodinách k ostatným formulárom, ktoré zasielate daňovému úradu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára ktorý nájdete tu.

 

Ďakujeme!

 

Pred vyplnené tlačivo pre podanie 2% z dane pre občianske združenie Unique & Limited (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby)

Podporte umelcov zakúpením diela.