Časopis hmota

“Zhmotnenie kreativity a umenia“

Časopis hmota je celoslovenský študentský časopis, ktorý spája a zviditeľňuje mladých a šikovných ľudí, umelcov a ponúka priestor študentom, ktorí radi píšu, tvoria a zdokonaľujú sa v publicistickej tvorbe. Zároveň sú súčasťou komunity ľudí s podobnými záujmami. Tento projekt založila a v súčasnosti vedie Laura Bilíková, ktorá je zároveň aj jeho šéfredaktorkou. Laurin projekt postúpil na celoslovenské súťažné kolo LEAF AWARDS, na ktorom získala čestné uznanie a podporu osobného rozvoja formou profesionálneho mentoringu. Časopis HMOTA už vydal tri čísla, ktoré sú zatiaľ dostupné v digitálnej podobe na stránkach www.casopishmota.sk. Siedmeho septembra je naplánované vydanie Jesenného čísla, ktoré by malo byť zároveň vydané aj v printovej podobe. V pláne je aj vydanie festivalového špeciálu, ktorý vás prevedie letnými festivalmi. V súčasnosti na projekte dobrovoľne pracuje 30-členný tím zložený z redakčnej rady, grafikov, fotografov a ilustrátorov.