Stanovy

Registrácia nových členov

Registrácia nových členov prebieha schválením registračnej listiny najvyšším orgánom. Registračnú listinu je potrebné zaslať v dvoch kópiách, spolu so súhlasom na spracovanie osobnych údajov, poštou na adresu občianského združenia: Unique & Limited, Poštová 1054/2, 053 42 Krompachy. Po schválení najvyšším orgánom Vám spätne zašleme potvrdenie a kópiu schválenej registračnej listiny. Po uhradení členského poplatku sa stanete právoplatným členom združenia.

Reklamačný protokol

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Oznámenie o vystúpení z občianského združenia Unique & Limited

Oznámenie je potrebné doručiť na adresu združenia: Unique & Limited, Poštová 1054/2, 053 42 Krompachy.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať pomocou kontaktného formulára

https://uniqueandlimited.sk/kontakt