UNIQUE BAR

 

V súčasnosti sa málokde nachádza nejaký podnik, ktorý by poskytoval ľuďom možnosť stretávať sa s inými ľuďmi s rovnakými alebo podobnými záujmami. Riešením pre nich by mohla byť prevádzka takzvaného Unique Baru, ktorú plánuje naše občianske združenie zrealizovať. Bude sa jednať o priestory, kde si môžu kreatívni a snaživí ľudia prísť vymieňať informácie, získať nové skúsenosti a nadväzovať spolupráce s inými ľuďmi z ich brandže. Taktiež by to mohli byť skvelé priestory pre umelecké výstavy a propagáciu tvorby nádejných umelcov. V rádiu by sa púšťala hudba od menších kapiel a spevákov, ktorých tvorbu treba dostávať do popredia. Podľa môjho názoru by celá táto myšlienka pomohla napredovaniu mladým kreatívnym ľuďom v dnešnej spoločnosti, preto ma tento nápad veľmi fascinoval. Podľa najnovších informácií má byť tento projekt financovaný z Nórskych grantov pre rozvoj malého a stredného podnikania. Prvá prevádzka bude otvorená v Košiciach, no projektanti na rokovaniach prízvukovali, že v prípade úspechu budú chcieť rozšíriť tento projekt aj na vyšší územný celok. Projekt je zatiaľ len v štádiu realizácie, s ktorou sa začalo prednedávnom, preto dátum otvorenia prevádzky ešte nie je známy.

 

Autor: Dávid Magdoško