Účasť na konferencii Junior Internet 

 

Dňa 5. a 6. apríla sme sa zúčastnili na celoslovenskom súťažnom kole konferencie Junior Internet, na ktorej sa našim zástupcom podarilo získať špeciálnu cenu poroty. Organizáciu Unique & Limited, na konferencii zastupovali Samuel Nehrer, Dávid Magdoško a Adam Lach. Vo svojej prezentácii stručne predstavili naše aktivity, ciele, členov a vízie do budúcnosti. Na záver prezentácie sme exkluzívne premietli prvý trailer filmového projektu Sunshine Days. Hlavným cieľom prezentácie bolo získať nových členov, s ktorými by sme mohli do budúcna nadviazať širšiu spoluprácu. Hodnotiaca komisia udelila projektu špeciálnu cenu. 

Autor: Dávid Magdoško