Všetky obrázky na tejto stránke podliehajú autorským právam. Kopírovanie, zdieľanie a používanie na komerčne aj súkromné účely, nie je možne bez súhlasu autora. Pokiaľ nedostanete súhlas autora, vystavujete sa možnosti porušenia autorských práv, ktoré spôsobia šíriteľovi právne následky za ktoré zodpovedá v plnej miere. Fotografie sú vo výhradnom vlastníctve Nicholasa Wintzlera.

Zo sveta živých prestali vysielať

Boli veľmi vyčerpaní
Teda odložili svoje bicykle a utiahli sa k zemi Kto nás teraz bude strašiť

The one the ten

Comatose

I´m In Love

Don´t Be Afraid To Miss Me

A Fair Judgement

Sinners

First Man On Earth

Childhood

I Saw You Sliding Away From The Sun

Lets Stay Here For A While