Šťastný nový rok 2020 !

Rok 2019 je v túto chvíľu už za nami a my by sme Vám chceli priblížiť naše najväčšie minuloročné úspechy a zrekapitulovať činnosť našej organizácie.

Dňa 5. a 6. Apríla  sme sa zúčastnili na celoslovenskom finále konferencie Junior Internet. Organizáciu zastupovali Dávid Magdoško, Samuel Nehrer a Adam Lach. Zástupcovia stručne predstavili organizáciu, najvýznamnejších členov a naše ciele. Cieľom prezentácie bolo prilákať mladých a kreatívnych ľudí, a nadviazať s nimi spoluprácu. Hodnotiaca komisia udelila projektu špeciálnu cenu.

Významným projektom bol KIM 2019. Ide o slávnostné odovzdávanie cien žiakom krompašského gymnázia, ktorí sa iniciovali v jednotlivých kategóriách: Šport, Literatúra, Hudobné umenie, Digitálne umenie, Výtvarné umenie, Veda a technika, Humanitné vedy a BABY KIM. BABY KIM bola špeciálna kategória zavedená pre žiakov z najnižšieho ročníka PRÍMA. Na záver ceremónie prišla odovzdať cenu absolútneho KIM-a riaditeľka gymnázia PaedDr. Darina Dudičová. Cenu získala šikovná študentka Jana Hennelová, za jej dlhoročnú prácu, úspechy a reprezentáciu školy v oblasti biológie. Podujatie sa nieslo v duchu ochrany ľudských práv a slobôd. O tejto problematike prišiel v krátkej prednáške porozprávať Martin Sýkora z organizácie Amnesty International.

  1. Septembra sa uskutočnila Umelecká vernisáž Obyčajne príbehy od autora Nicholasa Wintzlera. Podujatie sa konalo v Košiciach v galérii Výmenník obrody. Vernisáži predchádzala krátka výstava v Krompachoch, kde bolo vystavených 5 vybraných prác. Výstava v Košiciach pokračovala do 22. Novembra. Vernisáže sa prvý deň zúčastnilo približne 50 ľudí. Podujatie bolo spolufinancované nadáciou Jozefa Salaja.

V mene organizácie by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorý akokoľvek podporili činnosť našej organizácie. Už čoskoro Vám oznámime niekoľko ďalších projektov ktoré máme pripravené na rok 2020. Na záver Vám Želáme úspešný štart do nového roku 2020!

Autor: Dávid Magdoško