Nicholas Wintzler

Konceptuálny fotograf

Zapodievam sa kuriozitami mimo nás. Dávajú mi podnet k tomu, aby som sa mohol diviť. Svet nám dáva nespočet príležitostí k tomu, aby sme sa mohli diviť.

      

Alexandra Papcunová

Analógová fotografka

Dokumentujem svoju mladosť, obdobie dospievania, moje okolie, zážitky. Hľadám krásu ukrytú v momentoch, ktoré prežívame, vo všedných veciach, ktoré veľmi ľahko prehliadneme pod nátlakom každodenného zhonu za niečím.

Mojou predstavou je prepojiť vizuálne a hudobné umenie v celok určený na živú performáciu.