Žiadosť o členstvo

Členom sa môže stať akákoľvek fyzická osoba, ktorá dosiahla vek min. 15 rokov, nepresiahla vek 25 rokov, a súhlasí so stanovami. Vaša žiadosť bude na základe vašich preferencií posúdená a v prípade schválenia budete najneskôr do piatich pracovných dní informovaný elektronickou poštou (e-mailom). Z organizácie možno na základe slobodného uváženia kedykoľvek vystúpiť. O členstve v organizácii rozhoduje výkonný orgán.

 Žiadosť o členstvo zasielajte poštou na adresu organizácie: Poštová 1054/2, 053 42 Krompachy ; alebo použite elektronickú registráciu.

Podmienky prijatia:

1. Vek od 15 do 25 rokov

2. Študent strednej alebo vysokej školy

3. Aktívne sa venovať a dosahovať značné úspechy v oblastiach umenia

 Pre úspešné prijatie je potrebné zaslať portfólio s popisom vašich doterajších prác a kópie diplomov alebo certifikátov z vašich dosiahnutých úspechov na adresu: mail@uniqueandlimited.sk

12 + 9 =

Aktuálny event